تبلیغات
بهترین آهنگهای دهه 70 و 80 میلادی - Eurythmics - Sweet dreamsاین آهنگ یکی از دلایلی بود که من به موسیقی این دوره علاقه مند شدم 
آهنگ sweet dreams یا رویاهای شیرین از گروه اریتمیکس ، گروه پاپ ، راک انگلیسی . آهنگ با تمپو بالا ، شاد و بسیار زیباست 
محصول سال 1983 


Sweet dreams are made of this (sounds like these)
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--Everybody's looking for something.Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

رویا های شیرین از این (آهنگهایی مثل این آهنگ) ساخته می شوند
من کی هستم که بخوام مخالفت کنم ؟؟!!
دنیا رو سفر میکنم .
در هفت دریا (منظور کل جهان) همه دارند دنیال چیزی میگردند . بعضی میخواهند از تو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند تو از آنها استفاده کنی

بعضی میخواهند از تو سو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند که مورد سو استفاده قرار گیرند 


oooh, yeah, whoa

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

ooh, yeah, whoa

او یه .....

رویاهای شیرین از این ساخته میشوند
من کی هستم که بخواهم مخالفت کنم ؟
دور دنیا سفر میکنم
در هفت دریا ، همه دنبال چیزی میگردند 

او یه 

(Hold your head up--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up)

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

بعضی میخواهند از تو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند تو از آنها استفاده کنی

بعضی میخواهند از تو سو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند که مورد سو استفاده قرار گیرند 


(Hold your head up--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up--MOVIN' ON)
(Hold your head up--MOVIN' ON--Keep your head up)http://lyricstranslate.com

اده کنی

من میخواهم تو را مورد استفاده و سو استفاده قرار دهم

من میخواهم بدانم درون تو چیست(زمزمه کنان) سرت را بالا بگیر و حرکت کنسرت را بالا بگیر و حرکت کنسرت را بالا بگیر و حرکت کنسرت را بالا بگیر و حرکت کنسرت را بالا بگیر و حرکت کنسرت را بالا بگیر و حرکت کن

حرکت کن 

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas--
Everybody's looking for something.

رویا های شیرین از این (آهنگهایی مثل این آهنگ) ساخته می شوند
من کی هستم که بخوام مخالفت کنم ؟؟!!
دنیا رو سفر میکنم .
در هفت دریا (منظور کل جهان) همه دارند دنیال چیزی میگردند . بعضی میخواهند از تو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند تو از آنها استفاده کنی

بعضی میخواهند از تو سو استفاده کنند 
و بعضی میخواهند که مورد سو استفاده قرار گیرندبرچسب ها : اریتمیکس ، سوئیت دریمز ، رویاهای شیرین ، sweet dreams ، Eurythmics ، سوییت دریمز ،