تبلیغات
بهترین آهنگهای دهه 70 و 80 میلادی - Alphaville - Forever Young

باز هم یکی از معروفترین آهنگهای دهه 80 . گروه آلمانی آلفاویل با این آهنگ معروف شد .

حس خاصی توی این آهنگ هست که من هیچوقت ازش خسته نمیشمشنیدن آهنگ در آپارات :


[http://www.aparat.com/v/245f51ac69a8f9b4e2b16052b832a1f647168]


Lets dance in style, lets dance for a while
بیا رسمی برقصیم ، بیا برای یه مدت برقصیم
Heaven can wait were only watching the skies
بهشت هم میتونه فقط برای دیدن آسمانها صبر کنه 
Hoping for the best but expecting the worst
بهترین ها را آرزو دارم در حالی که انتظار بدترین ها رو دارم
Are you going to drop the bomb or not
آیا میخواهی بری بمب رو کار بذاری یا نه ؟!

Let us die young or let us live forever
بگذار جوان بمیریم یا بگذار تا ابد زندگی کنم 
We dont have the power but we never say never
ما قدرتش رو نداریم ولی هیچوقت نمیگوییم "هرگز "
Sitting in a sandpit, life is a short trip
نشستن در گودال شن (حوضچه ی شن برای بازی بچه ها) ، زندگی یک سفر کوتاه است 
The musics for the sad men
موزیک برای مردم غمگین

Can you imagine when this race is won
میتونی تصور کنی وقتی که این مسابقه تموم بشه (برنده مشخص بشه )
Turn our golden faces into the sun
صورتهای طلاییمونو به سمت خورشید میچرخونیم
Praising our leaders were getting in tune
چاپلوسی رهبرانمون در حال تنظیمه (صدای ما که رهبران رو ستایش میکنیم را دارند در استودیو تنظیم (اهنگسازی) میکنند )
The musics played by the madmen
موزیک را یک مرد دیوانه(عصبانی ) پخش کرد

Forever young, I want to be forever young
همیشه جوان ، من میخواهم همیشه جوان بمانم
Do you really want to live forever, forever and ever
واقعا میخواهی تا ابد زندگی کنی ؟  ، برای همیشه و همیشه

Some are like water, some are like the heat
بعضی مثل آب ، بعضی مثل آتش
Some are a melody and some are the beat
بعضی ملودی(صدای برتر در یک موزیک) و بعضی بیت (صدای نسبتا ثابت پس زمینه ی موزیک) هستند
Sooner or later they all will be gone
دیر یا زود همه رفته اند
Why dont they stay young
چرا آنها جوان نماندند؟

Its so hard to get old without a cause
خیلی سخته که بدون دلیل پیر شویم
I dont want to perish like a fading horse
من نمیخواهم مثل یک اسبی که هیچ چیز از خود باقی نمیگذارد هلاک شوم
Youth is like diamonds in the sun
جوانی مثل الماسی درخشان است 
And dimonds are forever
و الماس ها جاودانه اند

So many adventures couldnt happen today
خیلی از ماجراها نمیتونن امروز اتفاق بیفتن 
So many songs we forgot to play
خیلی از آهنگها را فراموش کرده ایم که بخوانیم 
So many dreams are swinging out of the blue
خیلی از رویاها دارند یبرون از آبی تاب میخورند (معنی این جمله رو نفهمیدم)
We let them come true
ما به آنها اجازه میدهیم(رویاها را) تحقق یابند

برچسب ها : alphaville ، forever young ، 80s greatest hits ، آلفاوبل ، همیشه جوان ، برای همیشه جوان ، Alphaville ،